ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม

80/10 ซอยประชาสุขสันต์ ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โทร 0 4251 4073 โทรสาร 0 4251 4544

Email : nakhonphanom@otep.mail.go.th

1972259_486178384839063_1486482784_n