ครูผู้สูงอายุจัดกิจกรรมถวายอาลัยพระบรมศพ

อา5

อา1

อา2

อา4

 

อา3
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  นายพงศ์สรร  บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม และนายนิวัติ  โรจนาพงษ์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัด ได้นำตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม จำนวน 46 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ อ่านกลอน”ถวายความอาลัยพระบรมศพ” เปิดเพลงทูลกระหม่อมแก้ว ยืนถวายความอาลัย 89 วินาที ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม