ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

tjS27MzKUG_1567679611

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒