ประมวลภาพงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1 ” วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

111

ประมวลภาพงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1 ” วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562