ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด เป็นประธานประชุม

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม   ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม   เพื่อคัดเลือกครูผู้เสียสละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ประ1