เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ ๑

5oIZekYDDJ_1549016767
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานแถลงข่าวงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา และสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลจากการต่อยอดเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. งาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และหอประชุมคุรุสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของ สกสค. ให้สังคมได้รับรู้ถึงภารกิจที่สกสค. กำลังดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา