ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมครูผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม โดยมีนายนิวัตน์ โรจนาพงษ์ ประธานศูนย์ดูแลครูฯ ผู้สูงอายุ เป็นประธาน

สูง 1

สูง2

สูง3