เตรียมจัดกิจกรรมครูผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายพงศ์สรร  บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมกับ นายนิวัตน์ โรจนาพงษ์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม ประชุมผู้ประสานงานครูฯ ผู้สูงอายุ เตรียมจัดกิจกรรม”รักสุขภาพ รักถิ่นฐาน ผ่านเพลงนครพนม”  โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดพระธาตุศรีคูณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

4

5