ร่วมงานวันวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทย

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมงานวันวัฒนธรรมเวียนนามในประเทศไทย เพื่อฉลองครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคประชาชน จะส่งผลและเกื้อหนุนในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในการเริ่มต้นการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๙ โดยชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย – เวียดนาม เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนาม เป็นประธาน

ว1

ว3

ว2