ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ป