ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕

ศา1