ประชุมผู้บริหารรับนโยบายในการบริหารงาน

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมไกรทอง ชั้น ๒ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ประชุม1

ประชุม2