ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายปรารถน  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เลย1

เลย2