ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัด

วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดร1