ประชุมรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 

วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีสกล B ชั้น ๒ โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติค อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สก1

สก3

สก2