ประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการและประชุมคณะกรมการจังหวัด

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๗.๐๐ น. นายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการจังหงวัดนครพนม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพ และเวลา ๙.๐๐ น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนมก1

ก2

ก3

ก4