ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัด

วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “รักสุขภาพ รักถิ่นฐาน ผ่านเพลงนครพนม” ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

 

ภาพ 1

ภาพ2