มอบของขวัญและปัจจัยสนับสนุนการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๑ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบของขวัญและปัจจัยถวายพระ ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เจ้าภาพในการจัดงานวันครู  เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มอบ1