ร่วมงานวันสถาปนา สกสค.

วันที่ ๙  กันยายน ๒๕๕๙ นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ ห้องประชุมคุรุสภาบริเวณลานพระพฤหัสบดี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  และร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

สถาปนา1

สถาปนา2

สถาปนา3

สถาปนา4