ร่วมประชุมพิจารณาการบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมการพิจารณาบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ธนาคารออมสินภาค ๑๐ ศึกษาธิการจังหวัดภาค ๑๑ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ณ ห้องหนองบึก ๔ ศูนย์ประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สหกรณ์