ร่วมประชุมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษา มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๑ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครพนมร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กา1

กา2