ร่วมเป็นเกียรติงานครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๔๖๑ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ให้เกียรติร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด และร่วมถ่ายภาพครูที่ได้รับรางวัลครูดีปวงประชาของสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

ครู1

ครู2