กฐินพระราชทาน

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ujXbMK3krc_1541997750
BaO4aFsEww_1541997750
scAe5CC3Q1_1541997749
1542169097100
1542017389205
1541989634511