การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง c]tนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1543468562053
1543468559889