กิจกรรมครูผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 นายนิวัตน์ โรจนาพงษ์ ประธานศูนย์ดูแลครูฯ ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม โครงการ “รักสุขภาพ รักถิ่นฐาน ผ่านเพลงนครพนม และเลี้ยงอาหารเที่ยงแก่ครูฯ ผู้สูงอายุ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

1 2 3 4