กิจกรรมตรวจสุขภาพดวงตา เพื่อคัดกรองต้อกระจก

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลธีรวัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพดวงตา เพื่อคัดกรองต้อกระจก ฟรี สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมรับบริการ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

งานนำเสนอ PowerPoint

IMG_0220

IMG_0227

IMG_0227

IMG_0220