กิจกรรมปั่นจักรยานชายโขง

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ โดย จังหวัดนครพนม ได้มอบให้หน่วยงานทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ ณ จุดที่ ๓ ใต้สะพานมิตรภาพ แห่งที่ ๓ (นครพนม – คำม่วน) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1541476871973
1541476870530
1541476868815