ขอพรปีใหม่ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วันที่ ๕, ๘ มกราคม  ๒๕๖๑ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ใหม่1

ใหม่3