ขอพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๙ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และนายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ปีใหม1

ปีใหม่2

ปีใหม่3