ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนากิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (17 ก.ค. 64)_page-0001

กิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ