ขอเชิญ แจ้งรายชื่อบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ครั้งที่ ๓

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร แจ้งรายชื่อเข้าร่วม “กิจกรรม สกสค. จังหวัดนครพนม บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เวลา 08.00-12.00 น. พร้อมรับเกียรติบัตรในวันบริจาคโลหิตด้วย แสดงพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

1611288919620

งานนำเสนอ PowerPoint