คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือครูประสบอุทกภัย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม และได้มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่นางสาววาทิตยา  ราชภักดี ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

 

ประชุม2

ประชุม1