ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงจังหวัดนครพนมร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนมร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ” จำนวน ๓๐๐ ต้น บริเวณรอบรั้วสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน รวม ๗๐ คน จากทุกอำเภอ และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  สร้างความสุขและความประทับใจ ปลื้มปิติยินดีให้แก่ครูและบุคลากรผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพ่อหลวงในครั้งนี้

ป2

ป3

ปป1

ป8