งานเกษียณอายุราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมงานเกษียณอายุราชการครู/ผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1537505223299
1537505225051
1537505227866