จังหวัดบึงกาฬศึกษาดูงานสนง.สกสค.นครพนม

วันที่ ๑๘ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบึงกาฬ ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จำนวน ๕ คน ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บึง3บึง1

บึง2

บึง4

บึง5