ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม จัดโครงการตรวจสุขภาพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม โดยโรงพยาบาลครูของ สกสค. (โรงพยาบาลวิชัยเวช กรุงเทพมหานคร) ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดนครพนมกำหนดตรวจสุขภาพ 3 วัน 3 แห่ง วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 แห่งที่ 3 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 358 คน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

IMG_0096

IMG_0098

IMG_0086

IMG_0085

IMG_0087

IMG_0099

IMG_0076

IMG_0106