ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด รอบ ๖ เดือน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง 5 มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๔ คน  โดยนำคณะกรรมการสักการะพระพุทธรูปปางลีลาประจำสำนักงานสกสค. จังหวัดนครพนม

ประเมิน1

ประ2

ประ3

ประ4

ประ5