ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ต้อนรับรัฐมตรีกระทรวงศึกษาธิการ 7 ก.ย. 62