ต้อนรับอดีตเลขาธิการคุรุสภาและคณะครูโรงเรียนแก่งจูงนาง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๗.๓๐ น. ดร. วีรบูล  เสมาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นำคณะครูโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ได้เยี่ยมชมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม  โดยมีนายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนมม, นายสมพงษ์  อุมะวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนคณะกรรมการสกสค. จังหวัด และพนักเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในเวลาเดียวกัน ได้รับเกียรติจากท่านปรีดา  บุญเพลิง  อดีตเลขาธิการคุรุสภา มาเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม และได้พบปะคณะครูโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง นับว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่มาเยือนนครพนมเรา

พ

พ3

พ4

พ 5

พ2