ต้อนรับ ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม โดยมีนายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้แนะนำและให้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ต่อ ผอ. และพนักงานเจ้าหน้าที่
IMG_7350
IMG_7336 IMG_7343 IMG_7340 IMG_7352 IMG_7362