ถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ถวายอาลัย1

ถวายอาลัย4
ถวายอาลัย2

ถวายอาลัย3

 

ถวายอาลัย5

ถวายอาลัย6
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ -๑๐.๓๐ น. นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  รวม ๖ คน ร่วมถวายอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ เป็นผู้นำกล่าวถวายความอาลัย มีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมถวายความอาลัยในครั้งนี้จำนวนมาก