ถวายปัจจัยพระสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมกับผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ถวายปัจจัยพระสงฆ์ เนื่องจากปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ วัดป่ามงคลสันติสุข อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7096 IMG_7088 IMG_7092 IMG_7091