ปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_25610810_082326_Burst01[1]
Untitled-8 copy
IMG_6744
Untitled-2 copy
IMG_6737