ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด พ.ศ. 2561
IMG_25610719_133709[1]
IMG_6633 IMG_6631