ประกาศผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑