ประกาศเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

TWJ5xyyDRr_1558952716

ประกาศเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป สมาชิกสามารถติดต่อชำระเงิน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562