ประกาศ เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

TWJ5xyyDRr_1558952716

ประกาศ เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป