ประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อคัดกรองต้อกระจก (ฟรี) ระหว่างวันที่ ๗-๙, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

7 ต.ค. 62

8 ต.ค. 62 บ่าย

8 ต.ค. 62

9 ต.ค. 62

17 ต.ค. 62