ประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อคัดกรองต้อกระจก ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ (ฟรี)

16 ก.ย. 62 (เช้า)

16 ก.ย. 62 (บ่าย)

17 ก.ย. 62