ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจุลณี โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
69268
69276
69285